Digital Imaging

Imazheri dixhital është krijimi i një paraqitje të karakteristikave vizuale të një objekti, siç është një skenë fizike ose struktura e brendshme e një objekti. Termi shpesh supozohet se nënkupton ose përfshin përpunimin, kompresimin, ruajtjen, shtypjen dhe shfaqjen e imazheve të tilla. Një avantazh kryesor i një imazhi dixhital, kundrejt një imazhi analog si një fotografi filmi, është aftësia për të bërë kopje në mënyrë dixhitale në një kohë të pacaktuar pa ndonjë humbje të cilësisë së imazhit. Stafi jonë ju mundëson këtë shërbim pa humbje të kualitetit dhe me rezolucion maksimal.

Camera

Sound

Konferenca audio është ajo ku dy ose më shumë njerëz në vende të ndryshme përdorin teknologji si një urë konference për të mbajtur një thirrje audio. Këto konferenca synojnë arritjen e komunikimeve dhe bashkëpunimit njëkohësisht. Shumë produkte të konferencave audio mund të vijnë gjithashtu me elemente standarde ose opsionale të bashkëpunimit në internet, si aftësitë e ndarjes së ekranit, për të rritur më tej vlerën e takimeve audio. ATOM Computers ju jep mundësinë që të bëni konferenca të ndryshme dhe audio(zëri) të jetë perfekt pavarësisht ambientit apo faktorëve të tjerë që mund të ndikojnë.

Camera

VR Systems

Realiteti Virtual është një mënyrë interesante për të udhëtuar duke përdorur asgjë më shumë sesa fuqinë e teknologjisë. Me një kufje dhe gjurmim të lëvizjes, VR ju lejon të shikoni rreth një hapësire virtuale sikur jeni në të vërtetë atje, ose të luani një lojë sikur të jeni vërtet në të. Vitet e fundit ka marrë tërheqje falë disa lojërave dhe përvojave shumë tërheqëse, të cilat kanë ngjallur kureshtjen e shumë njerëzve të apasionuar pas teknologjisë dhe gjithashtu të gjithë të tjerëve. ATOM Computers sjell për ju të gjitha versionet më të mira të sistemeve VR, ku përfshihen kufjet dhe aksesorët e tjerë, duke filluar nga HTC Vive Cosmos, PlayStation VR, Valve Index etj.

Camera

Productivity Software

Productivity Software (Softueri i produktivitetit) është program aplikimi i përdorur për prodhimin e informacionit (të tilla si dokumente, prezantime, fletë pune, baza të dhënash, grafikë, piktura digjitale, muzikë elektronike dhe video dixhitale). Ky term qëndron nga fakti që rrit produktivitetin, veçanërisht të punonjësve individualë të zyrave, megjithëse fushëveprimi i tij tani është më i gjerë se kaq. "Office suites", të cilat sollën përpunimin e tekstit, fletën e informacionit dhe programet e bazës së të dhënave në desktop, janë shembulli kryesor i softuerëve të produktivitetit.

Camera

e-Sports

Esports, i njohur gjithashtu si sporte elektronike, është një formë e konkurrencës sportive duke përdorur video lojëra. Esports shpesh merr formën e garave të organizuara, me shumë video lojëra, veçanërisht midis lojtarëve profesionistë, individualisht ose si skuadra. ATOM Computers organizon disa tournamente të tilla në lojëra të ndrryshme, ku fituesi ose grupi fitues ka shpërblime të ndryshme.

Camera