Sistemi i monitorimit te trafikut rrugor

Sistemi i monitorimit të trafikut është një sistem monitorimi proaktiv që ndihmon për të kontrolluar shkeljet e trafikut, për të shmangur aksidentet e trafikut, për të zbuluar në mënyrë proaktive shoferët potencialisht të rrezikshëm dhe për të rikrijuar skenarët e aksidenteve të trafikut jashtë linje (të tilla si për kompanitë e sigurimeve ose hetimet e procesit ligjor). Sistemet e monitorimit te trafikut përfshijnë shumë risi të nevojshme për një lëvizje më të rregullt në rruge, si psh : - Sensor të matjes së shpejtësisë - Sensor të numërimit të mjeteve qarkulluese - Sensor të kuaifikimit të automjetit

Camera

Sistemi monitorimit te trafikut detar

Sistemi i monitorimit dhe menaxhimit të trafikut detar është një sistem i sofistikuar që operohet nga vende të ndryshme në mënyrë autonome. Këto vënde përfshijnë radar me rreze të gjërë për survejimin detar, të cilat janë të sinkronizuara me sistem video-survejimi të cilat operojnë ditë-natë. Sistemi është i kontrolluar në mënyre remote nga dhoma qëndrore e kontrollimit. Të gjitha të dhënat kalojnë në dhomën qëndrore në mënyra të ndryshme si: wireless, fiber optike ose mënyra të ndryshme komunikimi, ku së fundmi procesohen dhe paraqiten.

Camera

Sisteme te levizjes perimetrale

Ne të gjithë i duam shumë kafshët tona dhe ne do të bëjmë absolutisht gjithçka që është e mundur për t'u siguruar që ata janë të lumtur dhe të sigurt në çdo kohë - dhe jo me rrezik për të futur veten në situata ngjitëse dhe të rrezikshme nga të cilat nuk mund të dalin. Mënyra më e mirë për ju për ta bërë këtë është duke përdorur një pajisje gjurmimi të kafshëve shtëpiake në mënyrë që të dini se ku janë ata në çdo kohë - dhe nëse ata arrijnë të humbin, ju mund t'i gjeni shpejt dhe t'i ktheni përsëri në shtëpinë që ata duan. ATOM Computers ju ofron sisteme monitorimi të kafshëve me anë të GPS dhe me frekuencat e radios.

Camera

Sistemi monitorimit te cilesise se ujit dhe ajrit

Sistemi i monitorimit të cilësisë së ujit dhe ajrit është një sistem që po përhapet në mënyrë të madhe ditët e sotme. Ky sistem ndihmon për të kuptuar cilësinë e ujit dhe ajrit në vënde të ndryshme dhe në kohë reale. Ky sistem përfshin sensorë të ndryshëm për monitorimin, të cilat vendosen në një perimetër të caktuar dhe transmetojnë të dhënat e duhura në një pikë kryesore nga ku bëhet dhe kontrolli. Ky sistem mund të vendoset si në zyra ose në shtëpi deri në nivel industrial.

Camera

Sisteme të monitorimit te trashigimisë kulturore

ATOM Computers ofron edhe sisteme monitorimi LIDAR. LIDAR është një metodë e largët që përdor dritën në formën e një lazeri impulsiv për të matur diapazonin (distancat e ndryshueshme) në Tokë. Matja e distancave realizohet duke ndriçuar shënjestrën me dritë lazer dhe duke matur reflektimin me një sensor. Diferencat në kohën e kthimit me lazer dhe gjatësitë e valës mund të përdoren për të bërë paraqitje dixhitale 3-D të objektit qe synoni të shihni. Ka aplikacione tokësore, ajrore dhe mobile.

Camera