Whiteboard

Një "Interactive Whiteboard", e njohur gjithashtu si bord interaktiv ose bord i zgjuar, është një ekran i madh ndërveprues në formën e një tabele të bardhë. Mund të jetë ose një kompjuter i pavarur me prekje që përdoret në mënyrë të pavarur për të kryer detyra dhe operacione, ose një aparat i lidhshëm që përdoret si një lidhje për të kontrolluar kompjuterët nga një projektor. Ato përdoren në një sërë mjedisesh, duke përfshirë klasat në të gjitha nivelet e arsimit, në dhomat e bordeve të korporatave dhe grupet e punës, në dhomat e trajnimit për stërvitje profesionale të sporteve, në studiot e transmetimit etj. ATOM Computers ju ofron disa produkte të këtij lloji dhe asistence teknike per to.

Camera

Digital smartboard

Digital Smart Board është një kompjuter i pavarur me prekje që përdoret në mënyrë të pavarur për të kryer detyra dhe operacione. Ato përdoren në një sërë mjedisesh, duke përfshirë klasat në të gjitha nivelet e arsimit, në dhomat e bordeve të korporatave dhe grupet e punës, në dhomat e trajnimit për stërvitje profesionale të sporteve, në studiot e transmetimit dhe të tjera. Duke thjeshtësuar çdo funksion mësimdhënieje Digital Smart Board punon duke përdorur teknologjinë rezistuese, pra kur një përdorues shtyp tabelën me stilolaps ose gisht, një pikë kontakti regjistrohet dhe koordinatat e saj korrespondojnë me të njëjtën zonë në ekranin e kompjuterit.

Camera

Projektor interaktiv

Projektorët interaktiv ju jepin mundësinë për të bashkëvepruar me atë çfarë po projekton. Ata janë në gjendje ta bëjnë këtë me sensorë të veçantë. Benefitet që një projektor interaktiv sjell janë: I mban dëgjuesit më të interesuar në atë që sqarohet, Krijohet lehtësisht punë në grup, Produktiviteti përmirësohet, Ka më shumë fleksibilitet, Dhe janë më të mira për mjedisin. ATOM Computers ofron dy lloje të projektorëve interaktivë: DLP Projector Interactive Projectors dhe Infrared Interactive Projectors.

Camera

Platforma mesimi online

Mësimi në internet po bëhet gjithnjë e më shumë një mundësi e të ardhurave për një numër në rritje të njerëzve në të gjithë botën, sepse ka disa përparësi të mëdha mbi mësimdhënien tradicionale për sa i përket fleksibilitetit në orët e punës, mundësisë për të arritur më shumë studentë, mjeteve të thjeshta të komunikimit dhe të ri-përdorshme materiale online. Atom Computers ofron asistencë për disa platforma mësimore në internet si zoom, microsoft teams, google meet, google classroom, cisco webex etj.

Camera

E-Learning

E-Learning është të mësosh duke përdorur teknologjitë elektronike për të hyrë në kurrikulën arsimore jashtë një klase tradicionale. Në shumicën e rasteve, kjo i referohet një kursi, programi ose diplome të dhënë plotësisht në internet. Disa nga platformat që ATOM Computers ofron asistencë janë:

  • Teachable,
  • Udemy,
  • WizIQ,
  • Ruzuku,
  • Educadium,
  • LearnWorlds,
  • Thinkific,
  • Academy Of Mine,

Camera