Kokat elektromagnetike

Parandaluesit e rrufeve të Early Streamer Emission janë risitë më të fundit teknike në fushën e mbrojtjes nga rrufeja dhe janë pajisje që bëjnë që rrufeja të lëvizë në drejtim të shtëpisë tuaj, për tu marrë më tej në ajër para se të godasë shtëpinë tuaj duke përdorur potencialin elektrik më të lartë sesa sipërfaqja e tokës. Në këtë mënyrë, marrësi i rrufesë me ka një zonë mbrojtëse shumë më të madhe pra mund të mbrojë jo vetëm shtëpinë tuaj, por oborrin, kopshtin, parkun, pishinën tuaj dhe zona të tjera në pronën tuaj.

Camera

Elektrodat(Tokëzimi)

Elektrodat e tokëzimit janë një pjesë e rëndësishme e çdo sistemi tokëzimi. Ato janë metoda në të cilën sistemi përdor për të shpërndarë rrymën e prishjes në tokë. Në ATOM Computers ju gjeni elektroda tokëzimi të zinkuara me morsetë dhe morseteri të ndryshme me bulloneritë përkatëse të zinkuara sipas kërkesës së objektit

Camera

Transmetuesit

Rrufepritësja kërkon një lidhje me tokën për të kryer funksionin e saj mbrojtës. Metali i bakrit ka përçueshmërinë elektrike të dytë më të mirë nga çdo metal, ndaj për përçueshmërinë më të mire, ATOM Computers përdor përcjellës bakri, shirit të zinkuar ose shufër të zinkuar për siguri sa më të madhe

Camera

Morsetat

Instalimi i rrufepritëses kërkon që të lidhim mjetet nga toka e deri në çati/tarracë. Që të mbahen të gjitha në vend, ne duhet të përdorim mjete të cilat i fiksojnë pjesët e ndryshme të rrufepritëses si shufra, elektrodat e tokëzimit, kokat dhe transmetuesit. Për të realizuar këtë, hyn në punë përdorimi i morsetave. Morsetat janë mjete të gjithanshme që shërbejnë për të mbajtur shufrën në vend. Ato mund të përdoren edhe për shumë aplikime duke përfshirë zdrukthtari, përpunim druri, prodhim mobiljesh, saldim, ndërtim dhe punim metali.

Camera

Instalimet

Realizimi i instalimit të sistemit të rrufepritjes bazohet në madhësinë e sipërfaqes që do te mbrojë. Në përfundim të punimeve bëhet projekti ku pasqyrohen punimet e kryera dhe materialet e përdorura si për instalimet në sipërfaqe të objektit dhe për punimet nëntokësore për të realizuar rezistencën e tokëimit mbrojtës në vlerat e lejuara. Dorëzimi i protokollit të matjes së tokëzimit dhe tipi i aparatit me të cilën është kryer matja. Gjithashtu ATOM Computers ofron kontroll një herë në 2 vjet të instalimeve (rezistencës së tokëzimit)

Camera