Web hosting

Web hosting është mënyra më e zakonshme e hostimit të më shumë se 98.99% të web faqeve. Atom Computers ka disa servera, të cialt suportojnë punën e disa websiteve me trafik të ndrryshëm secila. Rezervo hapsirën tënde në Internet duke regjistruar domianin tuaj tani. Në këtë mënyrë website juaj do mirfunksjonjë dhe do jetë gjithmonë online.

Camera

Web design

Shërbimet tona të web dizajnit kanë një vlerë të pabesueshme. Ekipi ynë është shumë i angazhuar në zhvillimin e websiteve që duken ashtu si gjithë faqet më të mëdhaja të botës dhe funksionojnë në mënyrë të përkryer për përdoruesit. Grafikat më të mira dhe me rezolucion shumë të lartë qe faqja juaj të duket më e vecanta gjithashtu he mirorganizimi i nevojave të biznesit tuaj.

Camera

Mirëmbajte webi

Atom Computers ju ofron suport, mirëmbajtje dhe përditësim për faqe interneti.Suporti dhe mirëmbajtja për faqe interneti dhe web apps (website maintenance and support), përfshijnë disa proçese:

  • Siguria dhe mbrojtja nga sulmet, viruset, malware, etc.
  • Krijim kopjesh të rregullta rezervë të faqeve (website back-up).
  • Përditësim i gjuhëve të programimit.
  • Përditësim i plugin-eve.
  • Përditësim i përmbajtjes së faqeve.
  • Optimizim i përmbajtjes në tekst, imazhe dhe video për në web.
  • Trajnim i administratorit ose web master-it për përditësim.
  • Mbikëqyrje e procesit të përditësimit të administratorit.
  • Monitorim i forumeve.
  • Ridizenjim i pjesëve të web faqes.
Camera

Mail managment

Menaxhimi i emailit sjell nje pamje profesionale te biznesit tuaj. Nëpërmjet stafit tonë, ju ofrojmë menaxhim dhe mirëmbajtje të emailieve dhe sigurimin e arritjes së tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Nepermjet programeve si Office365 ose Sharepoint do merrni shërbimet që ju kërkoni.

Camera

Web programming

Web Programming i referohet shkrimit, shënimit dhe kodimit të përfshirë në zhvillimin e Wbesite-t, i cili përfshin Web development, Web content, Web client, server scripting dhe network security. Gjuhët më të zakonshme të përdorura për programimin në Ueb janë XML, HTML, JavaScript, Perl 5 dhe PHP, përodrimi i të cilave mundësohet nga stafi i Atom Computers.

Camera