Free Trial

Menyra me e mire dhe me efikase per te kontrolluar gjendjen e paisjeve tuaja. Ky sherbim ofrohet falas qe klienti te kete mundesi te vleresoje dhe te dije problemet te cilat mund ti shfaqe paisja e tij ne kohe reale. Ne kete pakete sherbimi qe ofron Atom Computers eshte nje "check-up" i pergjithshem, duke filluar nga:

  • Diagnostifikim i Hardware
  • Diagnostifikim i Software
  • Kontrrollimi i antivirusit
  • Kontrrollimi i Sistemit Operativ
Camera

Bronze

Në këtë paketë përfshihet koha e telefonimit çdo dite pune, pra 5 ditët e javës në orarin e punës. Përgjigja e telefonates bëhët brenda 4 orëve dhe verifikimi nga sistemet remote brënda orareve të punës. Nëse problemet janë kritike, që kanë nevojë të kontrollohen menjëherë, shërbimet i bëhen brenda 24 orëve dhe problemet që janë më pak serioze, brenda 48 orëve. Stafi jonë do bëjë përpjekjet më të mira për riparimin e pajisjes.

Camera

Silver

Në këtë paketë përfshihet koha e telefonimit çdo dite pune, pra 5 ditët e javës me shërbim 24 orë. Përgjigja e telefonates bëhët brenda 2 orëve dhe verifikimi nga sistemet remote brënda orareve të punës. Nëse problemet janë kritike, që kanë nevojë të kontrollohen menjëherë, shërbimet i bëhen brenda 16 orëve dhe problemet që janë më pak serioze, brenda 24 orëve. Stafi jonë do bëjë përpjekjet më të mira për riparimin e pajisjes dhe puna do përfundojë brënda javës.

Camera

Gold

Në këtë paketë përfshihet koha e telefonimit çdo ditë non stop, pra 7 ditët e javës 24 ore në ditë. Përgjigja e telefonates bëhet brenda 30 minutave dhe verifikimi nëpërmjet sistemeve remote brenda 12 orëve 7 ditët e javës. Ndërkohë për çdo problem kritik ose më pak serioz që kanë nevoj të kontrollohen, bëhen brenda 4 orëve. Stafi jonë do jetë i gatshëm që riparimet kritike ti bëjë brënda 12 orëve dhe problemet e tjera brënda 48 orëve.

Camera

Platinum

Kjo paketë përfshin kohën e telefonimit çdo ditë non stop, pra 7 ditët e javës 24 orë në ditë. Përgjigja e telefonatës bëhet në çdo moment dhe verifikimi nëpërmjet sistemeve remote bëhet brenda 24 orëve 7 ditët e javës. Ndërkohë për çdo problem kritik ose më pak serioz që kane nevoj të kontrollohen, bëhen brënda 2 oreve. Stafi jonë do jetë i gatshëm që riparimet kritike ti bëjë brenda 8 orëve dhe problemet e tjera brënda 24 oreve.

Camera